1. Genel bilgiler ve kullanım amacı

  Bu başvuru formu Intl Hrm Kıymetli Madenler A.Ş. tarafından hazırlanmış olup 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 13üncü maddesi kapsamında “Veri sorumlusuna yapılacak başvuru” için kullanılır.

  Başvuru sahibine, talebinin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde cevap verilir.

  1. Başvuru yolu

  Başvurunuzu bu formu doldurarak, bu form haricinde dilediğiniz başkaca bir yazılı metin sunarak veya Kişisel Verileri Korumu Kurulunca belirlenen her türlü yöntemle ve aşağıda yer alan şekillerde gerçekleştirebilirsiniz:

  1. Şirketimizin Yenibosna Merkez Mah. Ladin Sok.Kuyumcukent No:4 İç Kapı No: 1122 Bahçelievler/İst. adresine şahsen, posta ya da kargo yoluyla
  2. Şirketimize ait İnfo@intlhrm.com e-posta adresine (Bu formun imzalı suretini tarayarak)
  3. Şirketimize ait 0212 7022329 numaralı faksa  (Bu formun imzalı suretini tarayarak)
  4.  

   

  1. Veri sahibi bilgileri

  Adı soyadı

   

  TC No

   

  İletişim adresi

   

  Telefon numarası

   

  E-posta

   

  Faks No

   

   

  1. Talep sonucunun iletilmesi

  Talebiniz sonucunun size ulaştırılmasını istediğiniz iletişim kanalını işaretleyiniz.

  Sonuç E-posta hesabıma gönderilsin

  Sonuç adresime postalansın

  Sonuç faks olarak iletilsin

   

  1. Başvuru konusu

  Başvuru konunuzu ve talebinizi aşağıya yazabilirsiniz

   

   

  1. Veri sahibi beyanı

  6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca yapmış olduğum bilgi edinme başvurusunun, yukarıda belirttiğim talep/talepler çerçevesinde değerlendirilerek sonuçlandırılmasını rica eder, işbu başvuruda tarafınıza sağlamış olduğum bilgi ve belgelerin doğru, güncel ve şahsıma ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederim.

  VERİ SAHİBİ

   

  Adı Soyadı

   

  Başvuru Tarihi

   

  İmza