Bilgi birikimini ilgili taraflar ile paylaşmayı, kaliteli hizmet vermeyi ve müşteri memnuniyetini ve gizliliği ön planda tutmayı ilke edinen INTLHRM, Kalite ve Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemleri politikasını aşağıdaki ilkeler etrafında oluşturmuş ve uygulamaya almıştır.

• Kurumsal verileri, personel verilerini, müşteri verilerini değerli ve kritik kabul etmekte ve bilgi güvenliği ile ilgili yasaların gerektirdiği zorunlulukları yerine getirmeyi,

• Kurumsal faaliyetlerimizin gerçekleşmesinde kullanılan bilişim hizmetlerinin kesintisiz devam   etmesi, kişisel ve özel verilere erişimin sadece yetkili kişilerce erişilebilmesi amacıyla gerekli altyapıyı sağlamayı ve gerekli güvenlik tedbirlerini almayı,

• Kalite ve Bilgi Güvenliği Standartları şartlarına uymayı ve bu standartlara uygun hizmet vermeyi, 

• Mutlu ve memnun müşteri sağlamayı,

• Yasalara, Mevzuatlara tavizsiz uymayı,

• Müşterilerimizi ve çalışanlarımızı varlık kaynağı kabul etmeyi,

• Bilgi güvenliği farkındalığını artırmak amacıyla teknik ve davranışsal yetkinlikleri geliştirecek eğitimleri gerçekleştirmeyi,

• Yönetim Sistemlerinin şartlarına uymayı ve sürekli iyileştirme sağlamayı,

• Tüm faaliyetleri kapsamında olası Risk ve Fırsatları değerlendirmeyi, sistematik bir şekilde şirketimize önleme kültürünü yerleştirmeyi,

• Söz konusu yaklaşım ve önceliklerimizi kamuoyu ve diğer ilgi gruplarımızla paylaşmayı taahhüt ederiz.

Şirket personelimizin bu ilkeler etrafında çalışmaları ve bilinçli hareketleri kurulan yönetim sistemlerimizin etkinliği açısından son derece önem arz etmektedir.