Uyumlu Altın

UYUMLU ALTIN VE GÜMÜŞ POLİTİKASI

INTL HRM Kıymetli AŞ., tedarik zincirinin herhangi bir noktasında değerli metallerin kara para aklamaya iştirak ve terörizmi finanse etme, çocuk işçi çalıştırma dahil insan haklarını ihlal etme ile ilişkilendirilmeme sorumluluğunun bilincindedir. Bu bağlamda aşağıda yer alan standart, kılavuz ve yönergelere uygun olarak çalışmaktadır:

○ Global Kıymetli Metaller Kurallar

○ Londra Külçe Piyasası Birliği Sorumlu Altın Yönergesi (LBMA Responsible Gold Guidance)

○ Londra Külçe Piyasası Birliği Sorumlu Gümüş Yönergesi

○ Dubai Muhtelif Emtia Merkezi Altın ve Değerli Metaller Sektörü Uygulama Yönergesi (DMCC Practical Guidance for Market Participants in the Gold and Precious Metals Industry) ○ OECD Madenlerin İhtilaflardan Etkilenen ve Yüksek Riskli Bölgelerden Sorumluluk Bilinci ile Tedariki için Gerekli Özeni Gösterme Rehberi ve Altın Eki (OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High Risk Areas and the Supplement on Gold)

○ Dünya Altın Konseyi İhtilafsız Altın Standardı (World Gold Council Conflict Free Gold Standard) ○ Mali Suçları Araştırma Kurulu Yönetmeliği (Financial Crimes Investigation Board) ○ Borsa İstanbul Sorumlu Altın Tedarik Zinciri Rehberi (Borsa İstanbul Responsible Gold Supply Chain Guidance

INTL HRM Kıymetli AŞ., altın ve gümüş tedarik zincirinde gerçekleştirilecek incelemeyle ilgili şirket politikasını ve müşterini tanı, risk yönetimi, uyum prosedürlerini geliştirmiştir. Buna ilaveten çalışanlarının, acentelerin ve iş ilişkisinde bulunduğu kişi ve şirketlerin bu prosedürlere uyum sağlamalarını istemektedir.